روغن موتور بهران آذرخش ویژه 50 بشکه

بهران آذرخش ویژه، روغن موتور دیزلی مرغوب با پایه معدنی است که در انواع چند درجه ای و تک درجه ای عرضه می شود و برای روانکاری موتور های سوپر شارژ و توربو شارژ ماشین آلات سنگین راه سازی پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب تهیه می شود.

شرکت نفت بهران

45,000,000 ریال

بهران آذرخش ویژه، روغن موتور دیزلی مرغوب با پایه معدنی است که در انواع چند درجه ای و تک درجه ای عرضه می شود و برای روانکاری موتور های سوپر شارژ و توربو شارژ ماشین آلات سنگین راه سازی پیشنهاد می شود.

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب تهیه می شود.