روغن موتور لوکینی 5 لیتر Ultra Silver-10W40

روغن موتور الترا سیلور چند درجه ای (مالتی گرید) جهت کاربرد در تمام فصول با شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده که ضمن روانکاری عالی سبب صرفه جویی در مصرف سوخت خودرو خواهد شد.

لوکینی LOOKINI

3,600,000 ریال

روغن موتور الترا سیلور چند درجه ای (مالتی گرید) جهت کاربرد در تمام فصول با شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده که ضمن روانکاری عالی سبب صرفه جویی در مصرف سوخت خودرو خواهد شد.

مزایا و ویژگی ها

  • پاک کنندگی عالی
  • موثر در کاهش مصرف سوخت
  • محافظت عالی قطعات موثر در برابر سایش
  • مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و خوردگی
  • پایداری برشی عالی و عملکرد مناسب در شرایط سخت عملیاتی