روغن پارس دو زمانه ( موتورسیکلت )

پارس دو زمانه ويژه

پارس دو زمانه ویژه، روغن موتوري است كه با بهره گيري از روغن پايه و مواد افزودني مناسب برای استفاده در انواع موتورهای بنزینی دو زمانه هوا خنک مطابق با سطح كارايي API TC توليدگرديده است.

شرکت نفت پارس

350,000 ریال

/TC/TA/TB
10
1لیتری
معدنی
فلزی
موتور سیکلت ها_ قایق های موتوری_ اره‌های موتوری_ ماشین آلات دارای موتور دو زمانه هوا خنک

روغن موتور پارس دو زمانه ویژه

 روغن موتور پارس دو زمانه ویژه برای استفاده در انواع موتور های بنزینی دو زمانه هوا خنک، مناسب است. روغن موتور پارس دو زمانه ویژه دارای خاصیت پاک کنندگی بالا بوده و از چسبیدن رینگ جلوگیری می کند.

کاربرد:

- موتور سیکلت ها
- قایق های موتور ی
- اره های موتور ی

- ماشین آلات دارای موتور دو زمانه هوا خنک