جدید روغن موتور سیکلت کاسپین 1 لیتری

روغن موتور سیکلت کاسپین 1 لیتری

 

مطابق با استاندار JASO ژاپن

سطح کیفی MA و MB

دارای غلظت بالا و پایداری فیلم روغن در فصل تابستان

محافظت همزمان موتو،کلاچ تر و جعبه دنده از فرسایش و خوردگی

ضداکسیداسیون و تولید کف

مناسب جهت کار در شرایط سخت و سرعت بالا

تعویض دنده نرم تر

مناسب جهت استفاده در موتورهای چهارزمانه و دوزمانه

شرکت نفت کاسپین

380,000 ریال

 

مطابق با استاندار JASO ژاپن

سطح کیفی MA و MB

دارای غلظت بالا و پایداری فیلم روغن در فصل تابستان

محافظت همزمان موتو،کلاچ تر و جعبه دنده از فرسایش و خوردگی

ضداکسیداسیون و تولید کف

مناسب جهت کار در شرایط سخت و سرعت بالا

تعویض دنده نرم تر

مناسب جهت استفاده در موتورهای چهارزمانه و دوزمانه