الف 4 لیتری فلزی 10w40

  • مناسب برای خودرو های دیزلی و بنزینی
  • مناسب در دماهای بالا و پایین
  • تایید شده توسط شرکت های رنو-مرسدس بنز-فولکس واگن
  • باعث افزایش شتاب خودرو و کاهش مصرف سوخت 
الف

5,880,000 ریال

SN/CF
10w40
4لیتر
تمام سینتتیک
فلزی