روغن بهران آذرخش ویژه 10

بهران آذرخش ویژه 10، سیال هیدرولیک مرغوب با پایه معدنی است که برای روانکاری سیستم های هیدرولیک ماشین آلات راه سازی و ساختمانی مناسب است.

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب تهیه می شود.

شرکت نفت بهران

149,500,000 ریال

بهران آذرخش ویژه 10، سیال هیدرولیک مرغوب با پایه معدنی است که برای روانکاری سیستم های هیدرولیک ماشین آلات راه سازی و ساختمانی مناسب است.

این محصول با استفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب تهیه می شود.