روغن موتور بوش توربو دیزل 20W50 CD سطل سفید 20 لیتری

  • مناسب خودروهای دیزلی در محیط گرمسیری با حفظ خاصیت گرانروی
  • مقاومت بالا در کنترل دوده و ذرات ناشی از احتراق
  • پایداری عالی در برابر کاهش گرانروی در کارکردهای طولانی
  • محافظت از قطعات موتور در برابر سایش
شرکت روغن موتور بوش

10,300,000 ریال

  • مناسب خودروهای دیزلی در محیط گرمسیری با حفظ خاصیت گرانروی
  • مقاومت بالا در کنترل دوده و ذرات ناشی از احتراق
  • پایداری عالی در برابر کاهش گرانروی در کارکردهای طولانی
  • محافظت از قطعات موتور در برابر سایش