روغن موتور بوش جنرال 40CD سطل قرمز 20 لیتری

  • اثرات پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا که منجر به کاهش دوده و رسوب از سطح موتورميگردد
  • مخصوص خودروهای گازوئیلی با درصد گوگرد بالا
  • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
  • خاصیت ضد ساییدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
  • قلیاییت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسید های تولید شده بر اثر احتراق داخلی
شرکت روغن موتور بوش

7,900,000 ریال

در انبار موجود نیست

  • اثرات پاک کنندگی و معلق کنندگی بالا که منجر به کاهش دوده و رسوب از سطح موتورميگردد
  • مخصوص خودروهای گازوئیلی با درصد گوگرد بالا
  • خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی مناسب
  • خاصیت ضد ساییدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
  • قلیاییت بالا برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسید های تولید شده بر اثر احتراق داخلی