روغن موتور فلومکس 5 لیتری Flowmax 5W30 SP

روغن موتور فلومکس SP بالاترین سطح کیفیت روغن موتور بنزینی است که با بهره گیری از روغن های پایه تمام سنتزی و مواد افزودنی مرغوب، موجب محافظت عالی از قطعات موتور در برابر سایش، خوردگی و کاهش مصرف سوخت و کنترل احتراق نا بهنگام (LSPI) می گردد.

فلومکس Flowmax

7,400,000 ریال

در انبار موجود نیست

روغن موتور فلومکس SP بالاترین سطح کیفیت روغن موتور بنزینی است که با بهره گیری از روغن های پایه تمام سنتزی و مواد افزودنی مرغوب، موجب محافظت عالی از قطعات موتور در برابر سایش، خوردگی و کاهش مصرف سوخت و کنترل احتراق نا بهنگام (LSPI) می گردد.