تمیز کننده سیستم سوخت کاسپین 400 میلی لیتر

پاک کننده انژکتور کاسپین

 

با فرمول پیشرفته و مواد آلمانی جهت افزایش قدرت موتور

کاهش مصرف سوخت

کمک به حفظ محیط زیست

تمیزی کامل سیستم انتقال سوخت

افزایش عمر موتور

شرکت نفت کاسپین

800,000 ریال

پاک کننده انژکتور کاسپین

 

با فرمول پیشرفته و مواد آلمانی جهت افزایش قدرت موتور

کاهش مصرف سوخت

کمک به حفظ محیط زیست

تمیزی کامل سیستم انتقال سوخت

افزایش عمر موتور