روغن موتور پرشیاساین 4 لیتری Persiasign 5W40 SN BMW

Syntholight 505.01 SAE 5W-40 روغن موتوری است تمام سنتتیک HC بسیار روان و مناسب برای استفاده در کلیه خودروهایی که در دفترچه آن محصول 5W40 توصیه شده باشد.

پرشیا ساین Persiasign

0 ریال

در انبار موجود نیست

Syntholight 505.01 SAE 5W-40 روغن موتوری است تمام سنتتیک HC بسیار روان و مناسب برای استفاده در کلیه خودروهایی که در دفترچه آن محصول 5W40 توصیه شده باشد. همچنین این محصول به طور ویژه مناسب برای جهت موتورهای TDI و گروه خودرویی فولکس واگن طراحی شده است.