ضد یخ گالف مدل مکث کول 20 لیتری

ضد یخ و ضد جوش گالف
ضد یخ سیال یا همان موادی هست که جهت خنک نمودن موتور مورد استفاده قرار میگیرد. ضد یخ ها در دماهای پایین سیالیت بسیار خوبی دارد و باعث می شود موتور در هوای سرد هم عملکردی مناسب داشته باشد. 

گالف GULF

11,000,000 ریال

ضد یخ و ضد جوش گالف
ضد یخ سیال یا همان موادی هست که جهت خنک نمودن موتور مورد استفاده قرار میگیرد. ضد یخ ها در دماهای پایین سیالیت بسیار خوبی دارد و باعث می شود موتور در هوای سرد هم عملکردی مناسب داشته باشد. امروزه ضد یخ ها یا ضد جوش ها با وضع قوانین زیست محیطی عاری از فلزات سنگینی همچون باریم و ترکیبات مضری از قبیل بوراکس می‌باشد. مایع ضدیخ یا ضدجوش عموما با پایه اتیلن گلیکول و پروپیلن گلیکول تولید می شوند. ضد یخ ها از قطعات سیستم خنک کننده در مقابل زنگ زدن ها، خوردگی ها و مواد اسیدی ناشی از گاز های آلوده موتور محافظت می نماید.
و همچنین ضد یخ مایعی است سمی. چون منو اتیلن گلیکول به خودی خود بی‌رنگ و بی‌بو است، هنگام تولید ضدیخ به آن رنگ مخصوص اضافه می‌شود تا ضد یخ از مایعات مشابه همچون آب قابل تشخیص شوند.