پارس زنجير SHT

پارس زنجیر SHT ، روغني است كه جهت روانکاری قطعات متحرک مثل یاتاقان های متحرک نقاله ها و یا زنجیرهای متحرک کوره های پخت، که تحت شرایط عملیاتی با دماهای خیلی بالا مي‌باشند، تولید گردیده است.

پارس زنجير SHT 

( یک محصول وجود دارد. )

پارس زنجير SHT